Stichting Hersenfitness is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die ten doel heeft om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden door middel van dammen en schaken.

De maatschappelijke projecten worden ingezet voor het aanpakken van eenzaamheid, mentale gezondheid te verbeteren, concentratie en denkvermogen aan te scherpen en de leerprestaties te verhogen. Ook vormen de aktiviteiten dagbesteding en therapie voor senioren, mensen met niet-aangeboren-hersenletsel en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Daarnaast vorm de jeugd op basis- en middelbare scholen een belangrijke doelgroep voor dam- en schaaklessen alsmede speciale evenementen.