Stichting Hersenfitness heeft het volgende aanbod:

– Advies en voorlichting
Door ons team wordt advies en voorlichting gegeven over hersenfitness en dagbesteding. Ook is er veel know-how op de gebieden van de werking van de hersenen, niet-aangeboren-hersenletsel, dammen, schaken en andere denksporten.

– Maatschappelijke projecten
Stichting Hersenfitness geeft uiting en vorm aan haar missie door het plannen en uitvoeren van diverse maatschappelijke projecten. Dit wordt met name gedaan in het werkgebied rond Nijkerk in de regio Eemvallei.
Deze projecten worden mogelijk gemaakt door sponsors, fondswerving en eigen bijdragen.

– Evenementen
Hoewel de primaire doelstelling ligt op het maatschappelijke vlak, organiseert Stichting Hersenfitness ook diverse evenementen. Tot dusverre zijn dit mentale trainingen en damtoernooien geweest. Er zijn plannen om dit uit te breiden met schaakevenementen en evenementen voor scholen.