Register

Stichting Hersenfitness richt zich op diverse groepen mensen, te weten:

 • Jeugd
 • Ouderen
 • Mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel
 • Incl.mensen met Alzheimer en Parkinson
 • Mensen met een beperking
 • Mensen die revalideren
 • Eenzame mensen
 • Beoefenaars van dam- en schaaksport en bridge

En wij richten ons op organisaties:

 • Scholen
 • Woon- en zorgcentra
 • Revalidatiecentra
 • Organisaties voor begeleid wonen
 • Activiteitencentra