Stichting Hersenfitness richt zich op diverse doelgroepen, te weten:

+ Senioren

+ Mensen met niet-aangeboren-hersenletsel

+ Mensen met een verstandelijke beperking

+ Mensen met een lichamelijke beperking

+ Eenzame mensen

+ Jeugd op basis- en voortgezette scholen