Register


Een belangrijke bron van inkomsten komen van fondsen. Fondsen op lokaal, regionaal en nationaal niveau die we willen interesseren in onze projecten.
De organisatie kosten proberen we terug te verdienen met onze trainingen, cursussen en webshop.

Het gaat ons om steun in geld of andere vormen van ondersteuning. We zoeken dit bij overheden, bonden en fondsen.

In ons team is er iemand die zich hiermee bezighoudt. Ook is het bestuur nauw betrokken bij fondswerving.

Heeft u interesse?

Bel 06-85485760 of mail naar info@stichtinghersenfitness.nl.