Het is mogelijk Stichting Hersenfitness op de volgende manieren te ondersteunen:

a. donaties

b. sponsoren

c. een fonds ter beschikking stellen

d. subsidies