Stichting Hersenfitness voert haar maatschappelijke functie uit door middel van projecten:

Maatjesproject Putten

Maatjesproject Nijkerk

Dammen en schaken bij de bibliotheken Nijkerk en Hoevelaken

Hersenfitness bij GGZcentraal

Hersenfitness bij Leger des Heils Harderwijk

Dammen en schaken op scholen in de Eemvallei