RijksBredius Notarissen uit Bussum is sponsor geworden van onze Stichting Hersenfitness.We zijn hen dankbaar want we zijn grotendeels afhankelijk van sponsoren, donateurs en
fondsen.

Voorzitter Michiel Kraan reikt als dank notaris mr. Robert Ritsma een dambord uit.