Als stichting hebben we de visie geen winst te willen maken. Dat betekent daarentegen wel dat we als het ware gedwongen zijn, teneinde onze organisatiekosten en kosten van onze projecten en overige activiteiten terug te verdienen, om inkomsten te generen uit donaties, fondswerving, sponsoring en subsidies. Ook leveren onze evenementen een bescheiden opbrengst op. Dat geldt ook voor de verkoop van tweedehands dam- en schaakklokken die we sinds de oprichting doen om een deel van de organisatiekosten te compenseren.

Onze visie is dat er helaas een trend is in de volgende maatschappelijke ontwikkelingen:
– meer eenzaamheid
– meer mensen die dagbesteding nodig hebben
– mensen kunnen zich steeds slechter concentreren
– mensen zoeken de gezelligheid steeds minder bij elkaar op
– mensen zijn steeds meer op zichzelf gericht en aangewezen
– geestelijke problemen en stoornissen rukken op
– er wordt minder nagedacht
– apparaten vervangen steeds meer het denken


Naar onze mening is hier wat aan te doen en dat doen we dus ook….

Ook is een belangrijk deel van onze visie dat we geloven in de spelende mens en dat het goed is dat mensen bij elkaar zijn en spelletjes lenen zich uitstekend om een zinvolle en leuke tijd met elkaar te hebben. Dammen en schaken in het bijzonder.

Ten aanzien van dammen en schaken is onze visie dat deze denkspellen cq denksport veel voordelen in zich hebben voor groepen, individuen en de maatschappij om ons heen. Zelfs hebben dammen en schaken voordelen voor de volksgezondheid en het welbevinden van mensen zowel geestelijk en lichamelijk. We durven zelfs te stellen dat als er meer gedamd en geschaakt worden mensen slimmer worden, gelukkiger worden en dat het de maatschappij veel geld bespaart.